Volkshochschule Mainz e.V.

Kameliterplatz 1
55116 Mainz
Tel.: 06131-26250
Fax: 06131-2625100
www.vhs-mainz.de

Volkshochschule Mainz e.V.